Con người văn hoá

Đội ngũ lãnh đạo

Nguồn nhân lực hội tụ ở Lê Bảo Minh chính là sức mạnh đóng góp vào sự phát triển của Lê Bảo Minh trong suốt 20 năm qua. Luôn mạnh mẽ, sáng tạo trong suy nghĩ, linh hoạt, quyết tâm trong hành động, và không bao giờ dừng bước trước khó khăn – đó là chính là yếu tố “nhân hoà” gắn kết Ban Lãnh Đạo và các nhân tài ở Lê Bảo Minh để cùng gặt hái những thành công tăng trưởng không giới hạn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

img

Mạnh mẽ, sáng tạo, linh hoạt, không dừng bước trước những thách thức

Chúng tôi tự hào có được sự tin tưởng và đồng hành của các cộng sự và cổ đông trong việc xây dựng một nền tảng kinh doanh theo mô hình hệ sinh thái đa ngành và kết nối cung cầu. Các giải pháp và thiết bị công nghệ để tối ưu hoá nguồn lực kinh doanh và sản xuất mà chúng tôi cung cấp nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho mỗi công ty thành viên thuộc Tập đoàn Lê Bảo Minh nói riêng, và cộng đồng doanh nghiệp của các đối tác và khách hàng nói chung. Đây chính là nền tảng để các công ty hoạt động tương hỗ, cùng hướng tới sự phát triển bền vững, và là cơ sở để Tập đoàn Lê Bảo Minh cam kết cho sự tăng trưởng lâu dài về lợi ích và giá trị của các nhà đầu tư

Bà LÊ THỊ NGỌC HẢI

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

img img