giới thiệu

câu chuyện lê bảo minh

img

thành tích

Về hoạt động kinh doanh

 • Chứng nhận “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển”, năm 2010.
 • Chứng nhận “Top 100 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu”, năm 2010.
 • Giải thưởng “Thương hiệu uy tín”, năm 2010, 2011, 2012.
 • Giấy khen “Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế”, năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • Giải thưởng "Thương mại Dịch vụ hàng đầu - Top Trade Services”, năm 2013
 • Chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng, năm 2015.
 • Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam”, năm 2015.
 • Giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập & phát triển”, năm 2016.

Về hoạt động xã hội và trách nhiệm cộng đồng

 • Bằng khen do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ thiện của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, năm 2010.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng về thành tích trong công tác từ thiện xã hội, năm 2013.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bà Lê Thị Ngọc Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh) về các hoạt động từ thiện xã hội, năm 2013.