giới thiệu

câu chuyện lê bảo minh

img

giới thiệu chung

Là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Canon tại thị trường Việt Nam, trong suốt 25 năm qua, Lê Bảo Minh đã trở thành Công ty dẫn đầu thị trường về phân phối thiết bị công nghệ hình ảnh tiên tiến, ngoại vi quang học, và cung cấp các giải pháp tích hợp hỗ trợ quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với tầm nhìn và chiến lược toàn diện, Lê Bảo Minh đã phát triển lên một tầm cao mới – trở thành Tập đoàn kinh doanh đa ngành, mở rộng phạm vi hoạt động ra các lĩnh vực: Phát triển Bất động sản và một số ngành nghề khác.

Không chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư, Lê Bảo Minh còn đóng vai trò là đơn vị lập kế hoạch và quản lý quy trình triển khai thực hiện và phát triển các dự án đầu tư theo đúng chiến lược đã đề ra, mang lại các giá trị gia tăng và nguồn sinh lợi bền vững cho chính doanh nghiệp và các nhà đầu tư đồng hành.

Sứ mệnh

Là nhà cung cấp hệ sinh thái các thiết bị và giải pháp quản trị kinh doanh giúp tối ưu hoá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Tầm nhìn

Từng doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và của cả thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Tôn trọng

Công bằng

Tuân thủ

Cam kết